ελληνικά english english english ??? ??? Hrvatski c(es(tina Dansk Nederlands Suomi Franc,ais Deutsch ?????? Italiano ??? ??? Norsk Polski Portugue^s Roma^ni ??????? Espan~ol Svenska

Νέα δράση ΠΕΠ – ΕΣΠΑ

Υπό διαμόρφωση είναι το νέο πρόγραμμα στήριξης υφιστάμενων και νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013 συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ. Στην παρούσα φάση το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας λαμβάνει τις τελικές προτάσεις των Περιφερειών για τη διαμόρφωση του τελικού κανονισμού της δράσης. Το πλαίσιο των θέσεων και των προτάσεων της Περιφέρειας και των Επιμελητηρίων, έθεσε υπόψη του Υφυπουργού ΥΠΟΙΑΝ ο περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας.

Τα βασικά σημεία του νέου προγράμματος (υπό διαμόρφωση) συνοψίζονται στα εξής σημεία:

 1. 1. Ενισχυόμενες είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (υφιστάμενες και νέες) που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, των υπηρεσιών και του εμπορίου.
 2. 2. Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων θα κυμαίνεται για τις:
  • Θεματικές ενότητες μεταποίησης – τουρισμού: 30.000€ έως 300.000€
  • Θεματικές ενότητες εμπόριο – υπηρεσίες: από 30.000€ έως 80.000€.
 3. 3. Το ποσοστό επιδότησης θα κυμανθεί από 25% έως 60% ανάλογα με την Περιφέρεια εγκατάστασης της επένδυσης
 4. 4. Ενισχυόμενες δαπάνες είναι:
  • Κτίρια και εγκαταστάσεις.
  • Μηχανήματα και εξοπλισμός.
  • Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος.
  • Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
  • Συστήματα αυτοματοποίησης
  • Δαπάνες για προβολή – προώθηση.
  • Αμοιβές συμβούλων.

Σύμφωνα με δηλώσεις στελεχών του ΥΠΟΙΑΝ το πρόγραμμα αναμένεται να προκηρυχθεί έως τον ερχόμενο Μαϊο.