ελληνικά english english english ??? ??? Hrvatski c(es(tina Dansk Nederlands Suomi Franc,ais Deutsch ?????? Italiano ??? ??? Norsk Polski Portugue^s Roma^ni ??????? Espan~ol Svenska

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οικονομική στήριξη σε κάθε πολίτη άνω των 18 ετών που επιθυμεί να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση, αξιοποιώντας μια πρωτότυπη επιχειρηματική του ιδέα, παρέχει το νέο πρόγραμμα "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" που προδημοσίευσε πρόσφατα το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, συνολικού ύψους 30 εκατομ. ευρώ. Παράλληλα, ενισχύει υφιστάμενες μικρές ή πολύ μικρές, καθώς και νεοσύστατες επιχειρήσεις να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες κ.α.
Με το πρόγραμμα ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 30.000 έως 300.000 ευρώ για τον τομέα της μεταποίησης ή από 20.000 έως 200.000 ευρώ για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους. Η δημόσια χρηματοδότηση φτάνει μέχρι και το 50% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ η ιδία συμμετοχή θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 25%. Στις επιλέξιμες δαπάνες καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα ενεργειών, από λειτουργικές δαπάνες, μηχανολογικό εξοπλισμό, πληροφορική/τηλεπικοινωνίες, διαμόρφωση εγκαταστάσεων, μέχρι συμβουλευτική υποστήριξη, προβολή, ανάπτυξη πρωτοτύπων, σχεδιασμό και πιστοποίηση προϊόντων κ.α.Στόχοι του προγράμματος είναι να ενισχυθεί η ίδρυση νέων επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν να μετατρέψουν μία καινοτόμο ιδέα ή και μία καταγεγραμμένη / κατοχυρωμένη τεχνογνωσία που δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί εμπορικά, σε επιχειρηματική καινοτομία. Επίσης, να ενισχυθούν οι πολύ μικρές και μικρές νέες επιχειρήσεις (οι οποίες έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις) που επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών, υπό τη μορφή της εμπορικής διάθεσης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, τη διαφοροποίηση των προϊόντων ή υπηρεσιών τους, τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.

Το νέο πρόγραμμα έχει το ίδιο "καινοτομικά" χαρακτηριστικά, καθώς δίνει έμφαση στις υπό ίδρυση και στις νέες επιχειρήσεις καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στήριξης, ενώ παράλληλα δίνει έμφαση στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ευκαιρίας -σε αντιδιαστολή με την επιχειρηματικότητα ανάγκης- δια μέσου της αξιολόγησης και ενίσχυσης καινοτόμων, πρωτότυπων και ευρηματικών ιδεών. Παράλληλα, εμπλέκει μια ευρύτερη έννοια της καινοτομίας, καθώς επιβραβεύει όχι μόνο την επιστημονική ή τεχνολογική καινοτομία, αλλά και τη μη τεχνολογική και την οικολογική καινοτομία.

Επιπλέον, το πρόγραμμα "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" είναι το πρώτο στο είδος του που έχει διαρκή χαρακτήρα για όσο επαρκούν οι διαθέσιμοι πόροι της Δημόσιας Δαπάνης, εισάγει ένα νέο σύστημα αξιολόγησης της καινοτομίας επί της αρχής "ιδέα - σχεδιασμός υλοποίησης - υλοποίηση - αγορά", υποστηρίζει ένα ευρύτατο πεδίο επιλέξιμων ενεργειών, συμπεριλαμβανόμενων και λειτουργικών δαπανών για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις, εισάγει την έννοια της μετά την ολοκλήρωση παρακολούθησης των έργων και την επιβράβευση θετικών αποτελεσμάτων και υλοποίησης στόχων και μειώνει ουσιαστικά τη γραφειοκρατία, με την απλοποίηση των επίσημων εγγράφων που ζητούνται, τουλάχιστον στη φάση πριν την οριστική ένταξη των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα.
Αναλυτικότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον προδημοσιευμένο Οδηγό του Προγράμματος στη διεύθυνση http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2011/03/prodimosieusi_prosxediou_odigou_programmatos1.doc. Σχετικά με το Πρόγραμμα σχόλια και παρατηρήσεις μπορούν να αποστέλλονται στη Διεύθυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, υπόψη κου Δ. Τσαγκρή (e-mail: tsagrisd@ypan.gr) ή κου Ι. Κωττάκη (e-mail: kottakisi@ypan.gr).
www.ekt.gr, με πληροφορίες από Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας